ติดต่อเรา

สำนักงาน สกสค.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

105  หมู่  3   ถนนอู่ทอง   ตำบลท่าวาสุกรี  อำเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13000
เบอร์โทรศัพท์   0 3525 2765
E-mail :  ayutthaya@otep.mail.go.th