ติดต่อเรา

สำนักงาน สกสค.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

105  หมู่  3   ถนนอู่ทอง   ตำบลท่าวาสุกรี  อำเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13000

เบอร์โทรศัพท์   0 3525 2765

E-mail :  sk_ayutthaya@otep.moe.go.th