ผู้อำนวยการ ร่วมพิธีมอบเครื่องหมาย”ค่าแห่งคุณธรรม” และมอบทุนการศึกษา

74 มอบเข็มและทุนฯ