การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2559

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จะนำผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2559  ไปถวาย ณ วัดบูรพาพิทยาราม ตำบลเขาวัว  อำเภอท่าใหม่  จังหวัดจันทบุรี  ในวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2559  เวลา 10.00 น.
สำนักงาน สกสค. จังหวัดฯ  จึงขอ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนหน่วยงาน  สถานศึกษา  พ่อค้า  ประชาชนและข้าราชการทุกสังกัด  ร่วมบริจาคทรัพย์เพื่อการกุศลครั้งนี้    โดยร่วมบริจาคได้ที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา