การประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ครั้งที่ 5/2559 วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559
ณ.ห้องประชุมพระพิรุณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา
IMG_6711

IMG_6720

IMG_6734