การประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 6/59

วันพุธที่  22  มิถุนายน  2559  นายอนุสรณ์  โกษะ  ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ สกสค.  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
IMG_6787 IMG_6786 IMG_6792 IMG_6794 IMG_6802IMG_6782