การประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัด ครั้งที่ 7

วันศุกร์ที่  22  กรกฎาคม  2559  นายอนุสรณ์  โกษะ  ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ สกสค.  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัด
IMG_6922 IMG_6918 IMG_6963 IMG_6960 IMG_6955 IMG_6946 IMG_6937