การประชุมเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหารรับนโยบายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

42.ผอประชุมรับนโยบาย