การประเมินผลการปฏิบัติงาน ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายทองอยู่  แก้วไทรฮะ    ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.
และคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ   เข้าตรวจประเมินผลการปฏิบัติงาน
ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เมื่อวันที่  13  กรกฎาคม  2559
IMG_6883 IMG_6895 IMG_0369 IMG_6857 IMG_6855 IMG_0306 IMG_0334 IMG_0313 IMG_0251 IMG_0261 IMG_0263 IMG_0273 IMG_0239 IMG_6895 IMG_6822