การลงทะเบียน “พร้อมเพย์ (Prompt Pay)”

สำนักงาน สกสค.จ.พระนครศรีอยุธยา ขอประชาสัมพันธ์การลงทะเบียน “พร้อมเพย์ (Prompt Pay)”สามารถลงทะเบียนเพื่อใช้บริการพร้อมเพย์ เพียงใช้เลขบัตรประชาชน หรือหมายเลขโทรศัพท์ผูกบัญชีเงินฝากธนาคารกับสถาบันการเงินตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10