ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ เลขาธิการสภาการศึกษา มาเยี่ยมชมสำนักงาน สกสค.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

23  ต้อนรับ ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์