ตรวจสอบการชำระเงิน ช.พ.ค. – ช.พ.ส.

สมาชิก ช.พ.ค./ ช.พ.ส. สามารถตรวจสอบการชำระเงิน ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ด้วยตนเอง
โดยกรอกข้อมูลเลขบัตรประชาชนของท่านตาม ลิ้งค์ที่แนบ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
p7RcmRG6gM_1473137615