ต้อนรับคณะผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพ กลุ่ม 1

นายอนุสรณ์  โกษะ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัด และเจ้าหน้าที่
ให้การต้อนรับคณะผู้อำนวยการ สกสค. จังหวัด กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพภาคกลาง กลุ่ม 1
เนื่องในโอกาสมาเยี่ยมเยียน พบปะพูดคุย และแลกเปลี่ยนข้อมูล  เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ช.พ.ค. – ช.พ.ส.
ในวันที่  10  มิถุนายน  2559

IMG_0110 IMG_0115 IMG_0124 IMG_0127