นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการ กคศ.ปฏิบัติหน้าที่ เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงาน สกสค.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

22 เลขาลงพื่นที่