ประกาศรายชื่อลูกจ้างและบุคคลภายนอกที่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่

http://www.otep.go.th/admin/assets/cdn/files/WwdLiqTXLe_1505273319.pdf