ประชาสัมพันธ์งานสมัครสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.

คณะเจ้าหน้าที่ สำนักงาน สกสค. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ออกประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้คุณครูรุ่นใหม่สมัครสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส.  เนื่องในโอกาสที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ ได้จัดโครงการพัฒนาครูสู่มืออาชีพ  :  ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยที่บรรจุใหม่ ในระหว่างวันที่  ๑๙ – ๒๑  มีนาคม  ๒๕๕๙
โดยมีท่านดำหริ  งิมสันเทียะ   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒  เป็นประธานในพิธีIMG_6551 IMG_6535 IMG_6542