ประชาสัมพันธ์ออกเสียงประชามติ

สำนักงาน สกสค.จ.พระนครศรีอยุธยา ขอประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนครูและบุคลากรทางการศึกษาและบุคคลทั่วไปผู้มีสิทธิ ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญฯ ในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 โดยพร้อมเพรียงกัน ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.
1 2 3 4 5 6 7 8