ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดฯ ครั้งที่ 10/59

นายอนุสรณ์  โกษะ   ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ สกสค.  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ครั้งที่ 10/2559   วันที่  19  ตุลาคม  2559
ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
IMG_7763 IMG_7762 IMG_7778 IMG_7780 IMG_7770 IMG_7766