ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดฯ ครั้งที่ 8/2559

วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2559  นายอนุสรณ์  โกษะ  ผู้อำนวยการ สกสค. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เป็นประธานในการประชุม  คณะกรรมการ สกสค. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ณ ห้องประชุม สำนักงาน สกสค. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
IMG_7214
IMG_7196 IMG_7212