พิธีทำบุญสำนักงาน และมอบรางวัล “คนดี ศรี สกสค.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”

DSC_0023

DSC_0027

DSC_0030

DSC_0031

DSC_0034

DSC_0050

DSC_0052

DSC_0068

DSC_0070

DSC_0073

DSC_0077

DSC_0080

DSC_0094

DSC_0099

DSC_0158

DSC_0162

DSC_5227

DSC_5240

DSC_5255

DSC_5257

DSC_5286

DSC_5301

DSC_5307

DSC_5309

DSC_5314

DSC_5319

DSC_5324

DSC_5326

DSC_5331

DSC_5338

DSC_5342

DSC_5344

DSC_5352

DSC_5353

DSC_5361

DSC_5364

DSC_5369

DSC_5372

DSC_5375

DSC_5378

DSC_5382

DSC_5385

DSC_5389

DSC_5393

DSC_5398

DSC_5400

DSC_5404

DSC_5409

DSC_5412

DSC_5416

DSC_5421

DSC_5423

DSC_5427

DSC_5432

DSC_5437

DSC_5440

DSC_5445

DSC_5447

DSC_5451

DSC_5454

DSC_5456

DSC_5461

DSC_5464

DSC_5469

DSC_5473

DSC_5476

DSC_5480

DSC_5483

DSC_5486

DSC_5490

DSC_5494

DSC_5498

DSC_5501

DSC_5504

DSC_5506

DSC_5513

DSC_5523

DSC_5530

DSC_5533

DSC_5540

DSC_5542

DSC_5545

DSC_5546

DSC_5555

DSC_5559

DSC_5563

DSC_5564

DSC_5572

DSC_5580

DSC_5586

DSC_5609