พิธีเปิดศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

          สำนักงาน สกสค.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นศูนย์ดูแลครู
และบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุประจำภาคกลาง
เมื่อวันพุธที่ 8 เมษายน 2558
โดยมี ฯพณฯ ท่านรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข คนที่ 53 (นายวิทยา บูรณศิริ) เป็นประธานในพิธี

 IMG_5210 IMG_5251 IMG_5252