ภารกิจผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำวันที่ 23 ธันวาคม 2563

4 ประชุมคณะกรรมการ

5 พบปะผู้บริหารอ.ท่าเรือ