ภารกิจผู้อำนวยการ ร่วมเป็นเกียรติงาน “วันแห่งความสำเร็จ” ณ โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน

20 วันแห่งความสำเร็จ ร.ร.วัดเขียน