มอบพระพฤหัสบดีแด่ผู้เกษียณอายุราชการ

วันที่ 28 กันยายน 2559 คณะเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เดินทางไปมอบ
พระพฤหัสบดีให้แก่โรงเรียนและสถานศึกษาในสังกัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นที่ระลึกแด่ผู้เกษียณราชการ
IMG_0968

IMG_0958

IMG_1004

IMG_0953