รับรางวัลแต่งกายผ้าไทยดีเด่น ปี 2559

สำนักงาน สกสค.จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับการคัดเลือก
เป็นองค์กรรณรงค์แต่งกายผ้าไทยดีเด่นประจำปี 2559
โดยรับรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ในวันที่ 29 กันยายน 2559 ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
14509162_1255027007876027_1788776431_n