ลงนามแก้ไขข้อตกตลงโครงการเงินกู้ ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ระหว่าง สกสค.กับ ธ.ออมสิน

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เผยการลงนามแก้ไขข้อตกตลงโครงการเงินกู้ ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ระหว่าง สกสค.กับ ธ.ออมสิน

“ธนาคารออมสินจะลดหนี้ให้ครูที่เป็นลูกหนี้ที่ดี ร้อยละ 0.5-1 แล้วแต่โครงการ โดยผู้กู้เงินเลือกได้ 2 แนวทาง คือ
– แนวทางที่ 1 นำดอกเบี้ยที่ลดลงในแต่ละเดือนไปชำระเงินต้น
– แนวทางที่ 2 นำดอกเบี้ยที่ลดลงไปลดการชำระหนี้รายเดือน 11786(แนวทางนี้ผู้กู้ต้องแจ้งความประสงค์กับ ธ.ออมสินสาขาที่ผู้กู้จ่ายเงินชำระหนี้รายเดือน)”