สกสค.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แจงเหตุถอนชื่อสมาชิก ช.พ.ค.

ตามที่มีข่าว เกี่ยวกับการถอนชื่อสมาชิก  กรณีค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพ ตั้งแต่  3 เดือนขึ้นไป
รวมถึงการตรวจสอบเลขประชาชน  ที่ยังตกหล่น  สมาชิกเกรงว่าจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ จาก ช.พ.ค.
ขณะนี้มีข้าราชการบำนาญได้มาสอบถามจำนวนมาก  ซึ่งผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จ.พระนครศรีอยุธยา      ได้ชี้แจงและสร้างความเข้าใจ  โดยให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานะ  และประวัติข้อมูลการชำระเงิน  พร้อมกับ
เพิ่มข้อมูลให้ครบถ้วนทุกราย   จนได้รับคำชมเชยจากผู้มาติดต่อว่ารู้สึกประทับใจดังคำกล่าวที่ว่า  “ ครอบครัวครู  …เราดูแล”    พร้อมกันนี้  ผู้อำนวยการฯ  ฝากให้สมาชิกช่วยประชาสัมพันธ์ให้ท่านอื่นทราบโดยทั่วกันด้วย
IMG_5693 IMG_6706 IMG_6572 New Image