สกสค.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้บริการย้อมผ้าสีดำ ..ฟรี..

สำนักงาน สกสค. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ให้บริการย้อมผ้าสีดำ ฟรี
ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่านใดสนใจ
กรุณาติดต่อที่ สำนักงาน สกสค. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
IMG_7727IMG_7725

IMG_7722