สกสค.ร่วมงานพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

nzAb006UDF_1503286034