หัวหน้าส่วนราชการ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการบำนาญ ข้าราชการประจำการ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

IMG_9160

IMG_9200

IMG_9202

IMG_9203

IMG_9205

IMG_9208

IMG_9210

IMG_9211

IMG_9213

IMG_9216

IMG_9217

IMG_9219

IMG_9220

IMG_9221

IMG_9223

IMG_9226

IMG_9227

IMG_9229

IMG_9231

IMG_9234

IMG_9237

IMG_9238

IMG_9240

IMG_9241

IMG_9243

IMG_9246

IMG_9247

IMG_9248

IMG_9249

IMG_9251

IMG_9252

IMG_9253

IMG_9255

IMG_9256

IMG_9258

IMG_9259

IMG_9260

IMG_9261

IMG_9264

IMG_9265

IMG_9268

IMG_9269

IMG_9270

IMG_9271

IMG_9273

IMG_9274

IMG_9277

IMG_9278

IMG_9279

IMG_9280

IMG_9283

IMG_9285

IMG_9288

IMG_9290

IMG_9291

IMG_9292

IMG_9293

IMG_9297

IMG_9299

IMG_9300

IMG_9302

IMG_9305

IMG_9308

IMG_9309

IMG_9310

IMG_9311

IMG_9313

IMG_9314

IMG_9316

IMG_9317

IMG_9318

IMG_9319

IMG_9320

IMG_9322

IMG_9324

IMG_9325

IMG_9326

IMG_9328

IMG_9329

IMG_9331

IMG_9334

IMG_9336

IMG_9338

IMG_9339

IMG_9340

IMG_9342

IMG_9345

IMG_9346

IMG_9349

IMG_9351

S__60547273