เปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. -ช.พ.ส. กรณีพิเศษ อายุเกิน 35 ปี ถึง 60 ปี(ไม่เคยเป็นสมาชิกมาก่อน)

รับสมัคร-กรณีพิเศษ2