โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างวินัยทางการเงินประจำปี 2562

หลักสูตร “การพัฒนาทักษะและการปลูกฝัIMG_6099

IMG_6101

IMG_6104

IMG_6106

IMG_6114

IMG_6119

IMG_6128

IMG_6133

IMG_6137

IMG_6148

IMG_6151

IMG_6168

IMG_6194

IMG_6196

IMG_6204

IMG_6215

IMG_6232

IMG_6237

IMG_6239

IMG_6240

IMG_6241

IMG_6242

IMG_6243

IMG_6245

IMG_6246

IMG_6249

IMG_6250

IMG_6251

IMG_6261

IMG_6262

IMG_6270

IMG_6280

IMG_6281

IMG_6284

IMG_6286

IMG_6295

IMG_6302

IMG_6303

IMG_6306

IMG_6310

IMG_6314

IMG_6323

IMG_6324

IMG_6325

IMG_6327

IMG_6337

IMG_6338

IMG_6339

IMG_6341

IMG_6342

IMG_6343

IMG_6344

IMG_6345

IMG_6348

IMG_6350

IMG_6352

IMG_6353

IMG_6355

IMG_6356

IMG_6357

IMG_6359

IMG_6361

IMG_6364

IMG_6365

IMG_6366

IMG_6369

IMG_6372

IMG_6376

IMG_6377

IMG_6379

IMG_6380

IMG_6381

IMG_6382

IMG_6388

IMG_6390

IMG_6393

IMG_6401

IMG_6406

IMG_6409

IMG_6414

IMG_6421

IMG_6425

IMG_6433

IMG_6434

IMG_6439

IMG_6444งการสร้างวินัยทางการเงินสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรจุใหม่”