โครงการอบรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ศูนย์วิทยาศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ร่วมกับสำนักงาน สกสค. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จัดทำโครงการอบรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 2559  ให้กับผู้สูงอายุ
ในวันที่ 25 สิงหาคม 2559
IMG_0758 IMG_0755 IMG_7339